Yeni Üye

Banka, İnternet Sitesinin vermiş olduğu hizmetler ile ilgili olarak, üçüncü kişi konumundaki gerçek ve tüzel kişiler ile sözleşme, protokol vb. Hükümlerini değiştirmeye, ilgili sözleşme, protokol vb.’ne yeni maddeler eklemeye, mevcut maddeleri iptal etmeye tek başına yetkilidir. Üyeler, İnternet Sitesine her yeni girişlerinde, Banka tarafından, Sözleşmede, kullanım koşulları maddelerinde yapılan tüm güncellemeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar. Kullanıcılar veya her türlü üçüncü kişi ve kurum, Mobilexpress hizmetlerini, hizmetlerin sağlanmasında kullanılan yöntem, sistem, teknoloji, yazılım, donanım vb. Bu sayılanlar veya benzeri kapsamda sayılabilecek bir ya da birden çok fiilin işlenmesi, Mobilexpress ve Net Satış’ın fikri mülkiyet haklarının açıkça ihlali anlamına gelecektir ve cezai sorumluluk doğuracaktır. İşbu Hizmet Sözleşmesi dahilinde Mobilexpress tarafından yazılı izin verilen durumlar haricinde Mobilexpress’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltılamaz, işlenemez, dağıtılamaz, benzerleri veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz.

  • Ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarını haizdir.
  • Mobil Uygulama, Site ve diğer Beymen sistemlerinin üyelik sözleşmeleri, mevzuat ve ahlaka aykırı şekilde kullanımını engellemek, şüpheli işlemlerin ve hukuka aykırı kullanımları tespit edebilmek, bloke etme ve bloke kaldırma işlemlerini yapabilmek için kimlik, iletişim, kredi kartı bilgileriniz (yalnızca ilk 6 ve son four hane bilgisi), alışveriş ve sipariş bilgileriniz ile işlem güvenliği bilgilerinizi işliyoruz.

Siteye üye ol, kendine uygun eş adayları ile tanış ve iletişim kurarak evliliğe doğru ilk adımını burada at. Hayal ettiğin eş adayı ile karşılaşarak Gönülden Sevenler’in mutluluk mucizesine sen de tanık ol. Kullanıcılar, Hizmet Kanalları’nı veya Mobilexpress hizmetlerini/altyapısını kullanmakla işbu Hizmet Sözleşmesi şartlarını tamamen okuduklarını, içeriğini anladıklarını ve hükümlerini kabul ettiklerini ve onayladıklarını, kabul ve beyan etmiş sayılırlar. Üye işyeri firmalar, ortak sahipliği bulunan veri ve kayıtlarla sınırlı olmak üzere, Mobilexpress ile iş ortaklığı süresince veya iş ortaklığı sonlandıktan sonra ortak sahibi olduğu kayıtlı verileri PCI DSS güvenlik kriterlerini sağlamak koşuluyla temin edebilir, çeşitli iş süreçlerinde kullanıma sunabilir, verilerle ilgili kullanıcılarla iletişim sağlayabilir. Mobilexpress sağladığı hizmetlerin devamlılığı, sorunsuzluğu ve yaşanabilecek problemlerde Kullanıcı memnuniyetinin en hızlı şekilde sağlanabilmesi için azami çaba ve desteği sağlayacağını taahhüt eder.

Yapi Ve Kredi̇ Bankasi Anoni̇m Şi̇rketi̇ Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n Korunmasi Ve İşlenmesi̇ Aydinlatma Metni̇

Üyeler, internet sitesinde profil sayfalarını oluşturabilecek, bu profil sayfalarına Banka tarafından izin verildiği ölçüde bilgi yükleyebilecek; ürünlerine/hizmetlerine yer verebilecektir. Site üyeleri hiçbir suretle gelir elde edilecek (satış vb.) faaliyetleri web site üzerinden gerçekleştirmeyeceklerini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler ve siteyi ziyaret edenler söz konusu web site üyelerinin paylaştıkları, tanıttıkları ürün ve hizmetleri haricen satın almaları sonucu doğabilecek her türlü maddi-manevi zarardan ve olumsuz sonuçtan Bankanın hiçbir surette sorumluluğunun bulunmadığını peşinen kabul ederler. Üyeler, Bankanın, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun vb.

Üye ol

Kampanya ve ürünlerden SMS ile haberdar olmak istiyorum. İyi bir kullanıcı deneyimi yaşamanız için Chrome, Firefox veya Microsoft Edge gibi tarayıcıların güncel versiyonlarını kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu sözleşme Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. bahsegel Metinler arası farklılık varsa, Türkçe metin esas alınır. SICPA Türkiye siparişte sorun tespit ettiği durumlarda KULLANICI’nın vermiş olduğu telefon ve e-posta adreslerinden ulaşamadığı takdirde siparişin ifasını 7 gün süreyle dondurur.

Ikea Mobil

Teknosa, Üyeler’in bilgilerini TeknoSA İnternet Sitesi Üyeliği Üye Aydınlatma Metni ve mevzuata uygun olarak korumakla yükümlüdür. Sözleşme ile ilgili her türlü tebligat Teknosa’nın Sözleşme’nin ilk maddesinde belirtilen adresine ve Üye’nin beyan ettiği adrese yapılacaktır. Adres değişikliği diğer Taraf’a yazılı olarak bildirilmediği sürece, bu adreslere yapılacak tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.